Công bố mở vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên sông Hương cho các phương tiện không gắn động cơ
  
Cập nhật:12/05/2022 9:19:52 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 về việc công bố vùng hoạt động vui chơi giải trí dưới nước trên sông Hương cho các phương tiện không gắn động cơ. 

Theo đó, khu vực hoạt động: Là vùng nước trải dọc hai bên bờ sông, rộng trung bình 30m: Phía bờ Bắc từ phía trên cầu Dã Viên khoảng 1km đến Đập Đá (chiều dài dọc sông 4,1km); Phía bờ Nam từ cầu Dã Viên đến Đập Đá (chiều dài dọc sông 3,2km). Vùng nước được xác định bởi đường bờ sông và đường ranh giới nối 36 điểm mốc (từ M1-M36) có sơ đồ và tọa độ theo bảng Phụ lục 1 và 2 kèm theo Công văn số 586/SGTVT-AT&QLGT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Sở Giao thông Vận tải

Khu vực neo đậu được quy định như sau:

- Bến số 1 (Bến Nhà hàng nổi): Chiều dài 25m, xác định bởi 2 điểm có tọa độ (X=561247,19; Y=1820488,13) và (X=561272,95; Y= 1820496,57);

- Bến số 2 (Bến số 5 Lê Lợi): Chiều dài 40m, xác định bởi 2 điểm có tọa độ (X=562925,11; Y=1821569,59) và (X=562953,44; Y= 1821597,92);

- Bến số 3 (Bến Phú Mộng): Chiều dài 40m, xác định bởi 2 điểm có tọa độ (X=562925,11; Y=1821569,59) và (X=562953,44; Y= 1821597,92);

(Toạ độ lấy theo hệ quy chiếu VN2000, kinh tuyến trục 107, múi chiếu 3o)

Quyết định nêu rõ, Sở Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì, quản lý, giám sát tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối