Công bố hiện trạng rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
  
Cập nhật:25/02/2020 2:16:07 CH

Ngày 25/2/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Theo đó, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 288.334,37 ha đất có rừng (bao gồm rừng tự nhiên: 211.373,11 ha, rừng trồng: 76.961,26 ha). Theo mục đích sử dụng rừng: rừng phòng hộ: 76.957,28 ha; đặc dụng: 93.200,43 ha, sản xuất: 118.176,66 ha, trong đó: sản xuất 99.615,11 ha, ngoài quy hoạch 3 loại rừng nhưng tạm tính là sản xuất 18.561,55 ha và 5.679,73 ha là diện tích đã trồng chưa thành rừng. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến hết năm 2019 là 57,37%.

Theo Quyết định, số liệu về hiện trạng rừng được công bố là căn cứ để các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với UBND các cấp theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và cập nhật diễn biến rừng hàng năm trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật kết quả diễn biến rừng vào hồ sơ quản lý đất đai hàng năm của từng huyện, thị xã và tỉnh

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối