Công bố dự án kêu gọi đầu tư Nhà máy nước Thượng Long tại huyện Nam Đông
  
Cập nhật:24/07/2019 4:12:47 CH

Nhằm xây dựng hệ thống cấp nước đồng bộ, bền vững, đảm bảo cung cấp nước sạch cho 95% dân số khu vực các xã thuộc huyện Nam Đông, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, ngày 24/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020: Dự án Nhà máy nước Thượng Long tại huyện Nam Đông

Dự án Nhà máy nước sạch Thượng Long là một dự án có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế và xã hội.

Theo đó, dự án Nhà máy nước Thượng Long có công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch D50-D225 các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Giang, huyện Nam Đông sẽ được thực hiện tại các xã Thượng Long, Thượng Quảng, Hương Giang, huyện Nam Đông với tổng mức đầu tư dự án khoảng 50 tỷ đồng.

UBND tỉnh Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin các dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết tại Phụ lục đính kèm ! 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL Quyết định số 1779/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối