Công bố dự án kêu gọi đầu tư: Dự án Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương
  
Cập nhật:08/07/2020 8:12:19 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, nằm trên địa bàn phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện với sơ bộ tổng chi phí khoảng 4.649.441 triệu đồng và diện tích khoảng 22,31 ha. Dự án hình thành nên khu ở kết hợp khu thương mại dịch vụ cao cấp, khu công viên vui chơi giải trí cấp thành phố, đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí của người dân và khách du lịch, bổ sung một số các thiết chế còn thiếu của khu đô thị.

Sau khi được la chn Nhà đầu tư phi chuyn toàn b giá tr bi thường, gii phóng mt bng cho đơn v, t chc có chc năng theo quy định để tiến hành bi thường, gii phóng mt bng khu đất, qu đất thuc d án. Đồng thời, nđầu tư thc hin đầu tư đồng b công trình HTKT trên toàn b phm vi d án; Nhà đầu tư dành 20% tng din tích đất trong đồ án quy hoch chi tiết được cơ quan có thm quyn phê duyt để xây dng nhà xã hi theo quy định và thc hin đầu tư các công trình trên đất

Đối vi khu công viên vui chơi, gii trí cp thành ph ti lô CX3: Trong bt c trường hp nào, Nhà đầu tư đều phi ưu tiên đầu tư xây dng hình thành đối vi khu công viên vui chơi gii trí ti khu đất CX3 thuc phm vi d án làm cơ s xem xét cp giy chng nhn quyn s dng đất đối vi các khu đất khác. Trong đó, các công trình thương mi, dch v và biu din ti khu đất CX3 phi gn lin vi các hot động vui chơi gii trí vi nhiu trò chơi hp dn, mi l nht hin nay. Nhà đầu tư có trách nhim bo trì, bo dưỡng h thng cây xanh, mt nước, cnh quan trong khu công viên vui chơi gii trí ti khu đất CX3 trong sut thi gian hot động ca d án.  

Được biết, Khu đất thuộc địa giới hành chính phường An Đông, thành phố Huế. Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp, đất giao thông, thủy lợi và đất chưa sử dụng (98,5%). Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là sau 30 ngày kể từ ngày công bố danh mục dự án trên Hệ thống thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Chi tiết xem tại file đính kèm!


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 1629/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL Quyết định số 1629/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối