Công bố dịch bệnh khảm lá sắn trên địa bàn các huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:25/02/2020 1:39:57 CH

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định (số 528/QĐ-UBND ngày 25/02/2020) công bố dịch bệnh khảm lá sắn trên địa bàn các huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, nhiều diện tích sắn ở Thừa Thiên Huế đang mắc bệnh khảm lá khiến cây sắn hư hại phải tiêu hủy, tập trung nhiều nhất và nghiêm trọng nhất trên địa bàn các huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Được biết, sáng 25/2, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Phương đã có chuyến đi thực tế kiểm tra tình hình tiêu hủy và công tác chống dịch khảm lá sắn tại huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà có trách nhiệm chỉ đạo các địa phương có dịch bệnh khảm lá sắn và các địa phương trong vùng có nguy cơ dịch bệnh khảm lá sắn phát sinh gây hại thi hành nghiêm Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, áp dụng các biện pháp phòng trừ. Song song đó, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà thành lập Ban/Tổ chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc phòng trừ bệnh khảm lá sắn tại các địa phương có trồng sắn. Chủ động bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ công tác phòng trừ; báo cáo kết quả chỉ đạo phòng trừ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bệnh khảm lá sắn (khoai mì) có tên khoa học là Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMV), bệnh lan truyền qua môi giới là bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) và qua hom giống lấy từ cây bị bệnh, đây là bệnh rất nguy hiểm và khó phòng trừ. Bệnh gây thiệt hại rất lớn, khi cây còn nhỏ nhiễm bệnh sẽ không cho thu hoạch, khi cây lớn nhiễm bệnh năng suất, chất lượng đều giảm.


 


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối