Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y

  
Cập nhật:18/11/2022 1:49:57 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể như sau:

1. Tên TTHC: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 

- Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: Kiểm tra điều kiện cơ sở buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản: 230.000/lần

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến (nếu có) trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 01 tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối