Công bố danh mục 171 hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:26/05/2022 10:30:46 SA

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 21/5/2022 về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, toàn tỉnh có có 171 hồ, ao thuộc Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.

Trong đó, Thành phố Huế có 53 hồ; huyện Phong Điền có 23 hồ; thị xã Hương Trà 13 hồ; huyện Quảng Điền 12 hồ; thị xã Hương Thủy 23 hồ; huyện Phú Vang 8 hồ; huyện Phú Lộc 4 hồ; huyện Nam Đông 10 hồ; huyện A Lưới 21 hồ; 4 hệ thống đầm phá (đầm Lập An - Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; Phá Tam Giang; Đầm Thủy Tú (bao gồm: đầm An Truyền, đầm Thanh Lam (Sam), đầm Hà Trung và đầm Thủy Tú); Đầm Cầu Hai

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo đến các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có hồ, ao, đầm, phá không được san lấp. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê, đề xuất bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định

Song song đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; rà soát, thống kê, đề xuất bổ sung Danh mục hồ, ao không được san lấp; quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao trái phép trên địa bàn.

Quyết định nêu rõ, các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm, phá có trách nhiệm xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp bảo vệ hồ, ao, đầm, phá không được san lấp.

Xem chi tiết Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL (Kích vào để xem chi tiết)
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối