Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công
  
Cập nhật:24/05/2023 11:16:43 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Thủ tục Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

- Thời hạn giải quyết: 24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: - Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã

1. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thay thế TTHC số 26 và TTHC số 33 mục I tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối