Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
  
Cập nhật:16/04/2019 10:08:11 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 08/04/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Theo đó, đối với danh mục TTHC được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gồm có: 02 TTHC thuộc lĩnh vực Việc làm: Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.  03 TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp đó là: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp; Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục. 01 TTHC thuộc lĩnh vực Người có công là Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 01 TTHC lĩnh vực Bảo trợ xã hội là Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

Đối với danh mục TTHC được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ gồm có 03 TT: Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh; Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục; Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Sở.

Đối với danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội gồm có 03 TT: 01 TTHC lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp là Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. và 02 TT thuộc Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội: Đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH; Chế độ thăm gặp đối với học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH.

Đối với danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ gồm có 03 TTHC thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh; Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh; Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối