Công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
  
Cập nhật:18/11/2020 10:03:15 SA

Ngày 17/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2933/QĐ-UBND Công bố 16 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Theo đó, 16 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp gồm có: Bổ nhiệm Thừa phát lại; Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm); Bổ nhiệm lại Thừa phát lại; Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại; Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại; Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại; Cấp lại Thẻ Thừa phát lại; Thành lập Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại; Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại; Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối