Công bố 37 TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
  
Cập nhật:08/11/2018 9:17:07 SA

Ngày  05/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2578/QĐ-UBND, công bố 37 TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông. Quyết định này bãi bỏ các Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15/02/2017, Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 Quyết định số 1924/QĐ-UBND  ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh.

 

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định TTHC

I

Lĩnh vực Bưu chính

 

1

Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh

Luật Bưu chính; Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011; Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016

 

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

II

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

 

1

Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tổng hợp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luật Báo chí năm 2016; Luật Viễn thông năm 2009; Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ.

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

4

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

5

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

7

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

8

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

9

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

10

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

11

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

12

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

III

Lĩnh vực Báo chí

 

1

Cho phép họp báo (trong nước)

Luật Báo chí năm 2016; Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

3

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép Xuất bản bản tin

4

Cấp giấy phép họp báo (nước ngoài).

5

Cấp phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

VI

Lĩnh vực Xuất bản

 

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Nghị định số60/2014/NĐ-CPngày 19/6/2014 của Chính phủ; Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ; Thông tư số03/2015/TT-BTTTTngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

8

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

9

Cấp giấy phép hoạt động in

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

13

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

14

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối