Công bố 13 TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:21/10/2019 10:56:32 SA

Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND Công bố 13 TTHC được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (11 TTHC) bao gồm: Thủ tục Thi tuyển công chức (BNV-264938); Thủ tục Xét tuyển công chức (BNV-264939); Thủ tục Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức  (BNV-264940); Thủ tục Thi tuyển viên chức  (BNV-264943); Thủ tục Xét tuyển viên chức (BNV-264944); Thủ tục Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức  (BNV-264946), Thủ tục Xét tuyển đặc biệt viên chức (BNV-264945); Thủ tục Thi nâng ngạch công chức (BNV-264941); Thủ tục Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (BNV-264942).

TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế  (04 TTHC) bao gồm: Thủ tục công nhận kết quả xét tuyển đặc cách viên chức; Thủ tục tuyển dụng công chức thuộc Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19/10/2018; Thủ tục tuyển dụng viên chức; Thủ tục tuyển dụng công chức cấp xã thuộc Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức tại Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 và Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối