Công bố 10 TTHC sửa đổi trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Kiến trúc
  
Cập nhật:28/03/2023 10:36:06 SA

Ngày 24/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 598/QĐ-UBND công bố danh mục 10 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và lĩnh vực Kiến trúc, liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và thay thế thông tin liên quan đến nơi cư trú bằng mã định danh cá nhân.  Cụ thể như sau:

Lĩnh vực kiến trúc (04TTHC)

1. Thủ tục Cấp chứng chi hành nghề kiến trúc

- Thời gian giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí: Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính

2. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

- Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí: Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính

3. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)

- Thời gian giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí: Theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính

4. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

- Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí: không

- Cách thức và địa điểm thực hiện (TTHC 1.2.3.4): Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Lĩnh vực hoạt động xây dựng (06 TTHC)

5. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

6. Thủ tục Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

7. Thủ tục Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

8. Thủ tục Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

- Thời gian giải quyết (TTHC 5.6.7.8): 20 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cách thức và địa điểm thực hiện (TTHC 5.6.7.8): Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí (TTHC 5.6.7.8): không

9. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

10. Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp)

- Thời gian giải quyết (TTHC 9.10): 10 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cách thức và địa điểm thực hiện (TTHC 9.10): Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí (TTHC 9.10): Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối