Công bố 09 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:17/11/2020 9:05:51 SA

Ngày 17/11, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ban hành Quyết định số 200/QĐ-BCĐ về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trong thi công dự án, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được ban hành gồm 09 tiêu chí sau: Chủ đầu tư, QLDA phối hợp Nhà thầu giám sát, Nhà thầu thi công thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch: Phân công nhiệm vụ, công khai thông tin, bố trí phụ trách; Có xây dựng, phê duyệt phương án phòng chống dịch Covid-19 tại dự án, công trường; Có chuẩn bị khẩu trang và sử dụng khi làm tiếp xúc cự ly gần hoặc hội họp; Sổ theo dõi đăng ký công nhân làm việc; Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn thường xuyên tại nơi làm việc; Đảm bảo đo nhiệt độ cơ thể, sát khuẩn lúc vào ca làm việc; Tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (mang khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu, rửa tay đúng cách, khai báo y tế,…); Có Phương án, giải pháp thi công phù hợp đảm bảo giữ khoảng cách an toàn làm việc, giao ca; Có Phương án, giải pháp thi công phù hợp đảm bảo giữ khoảng cách an toàn làm việc, giao ca.

Theo đó, nếu đạt từ 80 điểm trở lên, đơn vị đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19, được hoạt động. Đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm, đơn vị tương đối đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế kiểm tra định kỳ. Đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm, đơn vị không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Trường hợp dưới 50 điểm, đơn vị không đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch Covid-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Quyết định nêu rõ, tiêu chí số 2 và tiêu chí số 6 là tiêu chí bắt buộc: Trong trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn vị tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên./.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối