Công bố 08 TTHC mới ban hành, được sửa đổi và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
  
Cập nhật:17/05/2021 1:53:45 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 công bố 04 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 01 danh mục được sửa đổi và 03 danh mục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, 04 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư gồm: Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

01 danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu đầu tư là: Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư). TTHC này thay thế Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

03 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà thầu đầu tư: Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất; Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định sau đây bị thay thế và bãi bỏ sau khi Quyết định này có hiệu lực. Cụ thể: bãi bỏ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên HuếThay thế Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối