Công bố 07 TTHC thay thế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
  
Cập nhật:18/07/2022 2:51:35 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1670/QĐ-UBND Công bố danh mục 07 thủ tục hành chính (TTHC) thay thế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

- Phí,lệ phí: không

2. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí

- Phí,lệ phí: Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang/1 thiết bị:

+ Thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đ;

+ Thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đ;

+ Thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đ;

+ Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đ;

+ Thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đ;

+ Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 5.000.000 đ;

+ Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đ;

+ Hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đ.

- Lệ phí cấp giấy phép: Không

3. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.

- Phí,lệ phí: Phí thẩm định cấp giấy phép: 75% phí thẩm định cấp giấy phép mới. Lệ phí cấp giấy phép: Không

4. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (nếu có).

- Phí,lệ phí: Không

5. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

- Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí. lệ phí (nếu cỏ).

- Phí,lệ phí: Không

6. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (nếu có).

- Phí, lệ phí: Không

7. Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí (nếu có).

- Phí: Không. Lệ phí: 200.000 đồng/1 chứng chỉ

Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối