Công bố 06 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  
Cập nhật:06/05/2021 8:23:18 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết đính số 993/QĐ-UBND Công bố 06 TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể:

Danh mục TTHC mới ban hành (01 TTHC): Công nhận Khu vực biển.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (04 TTHC): Giao khu vực biển; Gia hạn thời hạn giao khu vực biển; Trả lại khu vực biển; Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển.

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ (01 TTHC): Thu hồi khu vực biển.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối