Công bố 06 TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.
  
Cập nhật:16/08/2019 2:37:55 CH

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND Công bố 06 TTHC mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, 04 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao là Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao là Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke; Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa có số 31 và 32 tại Mục B Phần I ban hành theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối