Công bố 05 TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:13/01/2020 9:08:08 SA

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND Công bố 05 TTHC thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể: 

03 TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón (Tên TTHC được thay thế theo thứ tự là: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.; Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón).            

02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón. 

Các TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Luật Trồng trọt năm 2018; Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối