Công bố 05 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
  
Cập nhật:28/03/2023 11:18:12 SA

Ngày 28/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND công bố danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Theo đó, 05 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương là: 

1. Thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 

- Thời gian giải quyết : 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Phí, lệ phí: không

2. Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 

- Thời gian giải quyết : 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Phí, lệ phí: không

3. Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 

- Thời gian giải quyết : 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

4. Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 

- Thời gian giải quyết : 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

5. Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương 

- Thời gian giải quyết : 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Phí, lệ phí: không

* Cách thức và Địa điểm thực hiện các TTHC nêu trên: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC số 98, 99, 100, 101,102 Mục XIII – Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối