Công bố 05 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch

  
Cập nhật:18/07/2022 2:10:38 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1671/QĐ-UBND Công bố danh mục 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế là:

1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

-Thời gian giải quyết (ngày): 10 ngày làm việc

-Phí, lệ phí:3.000.000 đồng/giấy phép

2. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

-Thời gian giải quyết (ngày): 05 ngày làm việc

-Phí, lệ phí: 1.500.000 đồng/giấy phép

3. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

-Thời gian giải quyết (ngày): 05 ngày làm việc

-Phí, lệ phí: 2.000.000 đồng/giấy phép

4. Thủ tục Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành 

-Thời gian giải quyết (ngày): 05 ngày làm việc

-Phí, lệ phí: không quy định

5. Thủ tục Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

-Thời gian giải quyết (ngày): 05 ngày làm việc

-Phí, lệ phí: không quy định

05 TTHC nêu trên được thực hiện tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - 

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Quyết định cũng nêu rõ, Bãi bỏ 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính “Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 (1.010087)” tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (chuẩn hóa). 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối