Công bố 05 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  
Cập nhật:09/06/2021 1:46:51 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 Công bố 05 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (02 TTHC) trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

02 TTHC sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế là: Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC số 10, 11, 12 tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối