Công bố 05 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  
Cập nhật:24/03/2023 10:29:37 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 Công bố các thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

- Thời hạn giải quyết: Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo05 ngày làm việc Sở GD&ĐT trình và 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường hoặc gửi qua đường bưu điện;

2. Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

- Thời hạn giải quyết: Cơ sở giáo dục tiếp nhận hồ sơ; lập danh sách. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, nhà trường tổ chức xét duyệt và lập hồ sơ theo quy định và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo05 ngày làm việc Sở GD&ĐT trình và 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại nhà trường hoặc gửi qua đường bưu điện;

3. Thủ tục Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên

Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí: không

Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến các cơ sở giáo dục

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Cấp huyện

1. Thủ tục Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Thời hạn giải quyết: Tối đa 24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa. Trong đó: 10 ngày làm việc tại cơ sở giáo dục; 07 làm việc tại Phòng GĐ&ĐT; 07 ngày làm việc tại UBND cấp huyện. Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

- Phí, lệ phí: không

Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

2. Thủ tục Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Thời hạn giải quyết: Tối đa 24 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa. Trong đó: 10 ngày làm việc tại cơ sở giáo dục; 07 làm việc tại Phòng GĐ&ĐT; 07 ngày làm việc tại UBND cấp huyện. Cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chi trả 2 lần trong năm học: lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm; lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hằng năm.

- Phí, lệ phí: không

Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công tỉnh (nếu có) đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối