Công bố 04 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực Trồng trọt, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phát triển nông thôn
  
Cập nhật:17/04/2019 2:21:58 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 17/04/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Trồng trọt, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo đó, 04 TTHC được sửa đổi trong lĩnh vực Trồng trọt, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm có 02 TTHC thuộc lĩnh vực Trồng trọt: Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm và Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. Hai TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ NNPTNT. 02 TTHC thuộc lĩnh vực Phát triển nông thôn là : Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu. Hai TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối