Công bố 03 TTHC trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:08/10/2019 2:07:18 CH

Ngày 08/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2462/QĐ-UBND công bố 03 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 03 thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.là Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai; Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh; Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu. 03 TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối