Công bố 03 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
  
Cập nhật:02/12/2022 11:19:06 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Theo đó, 03 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương là: Thủ tục Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện; Cấp lại thẻ an toàn điện; Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện. 

- Thời gian giải quyết : 07 ngày làm việc,  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế) hoặc nộp trực tuyến trên  Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Phí, lệ phí: không

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế các TTHC số 40, 41, 42 Mục IV – Lĩnh vực Điện tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối