Công bố 03 TTHC chuẩn hoá trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  
Cập nhật:16/01/2023 10:46:38 SA

Ngày 13/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND công bố 03 thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

1. Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí, lệ phí (nếu có): không

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

2. Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc đối với phương tiện là xe ô tô và 07 ngày làm việc đối với phương tiện thủy nội địa kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Phí, lệ phí (nếu có): không

-  Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

3. Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc 

Phí, lệ phí (nếu có): không

- Địa điểm, cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế). Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. Thay thế các thủ tục hành chính số 57, 58, 59 thuộc Phần I Lĩnh vực đường bộ thủ tục hành chính số 40, 41, 42 thuộc Phần II Lĩnh vực đường thủy nội địa tại phụ lục của Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối