Công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy
  
Cập nhật:18/05/2022 12:14:44 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 Công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó,  02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. là: Thủ tục Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy và Kiểm định và Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối