Công bố 02 TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Vận tải Biển
  
Cập nhật:24/03/2023 9:52:46 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Vận tải Biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, 02 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Vận tải Biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục Hỗ trợ các hãng tàu biển, đại lý hãng tàu mở tuyến vận chuyển container đi, đến cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ tục Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến Cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Cách thức: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và bãi bỏ Quyết định 2279/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Vận tải Biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối