Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
  
Cập nhật:17/02/2020 4:26:17 CH

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục  hành chính số 01, 02 tại phụ lục IV Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế 

Theo đó, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ. Các TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối