Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát hành

  
Cập nhật:18/01/2023 3:02:31 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 222/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát hành (02 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm và Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Thời gian giải quyết: 07 Ngày làm việc

Phí, lệ phí (nếu có): Không

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các TTHC sau đây được thay thế, bãi bỏ kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành: Thay thế các TTHC số 08 Mục III  phần 1 và TTHC số 1 mục I phần 2 thuộc danh mục tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020  của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối