Công bố 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
  
Cập nhật:27/01/2023 10:56:12 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát hành (02 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm và Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

- Thời gian giải quyết: 07 Ngày làm việc

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Số 01 Lê Lai, thành phố Huế


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối