Công bố 01 TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:26/09/2020 3:41:11 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 phê chuẩn công bố 01 TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 01 TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã.

Quyết định nêu rõ, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn công khai TTHC này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã và trên Trang thông tin điện tử của địa phương. Đồng thời, triển khai thực hiện tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế công khai TTHC này trên Trang thông tin điện tử của địa phương; triển khai giải quyết TTHC theo thẩm quyền và thực hiện trả kết quả TTHC cho UBND cấp xã theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối