Công bố 01 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:05/08/2021 1:45:51 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 phê duyệt Công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế 

Theo đó, 01 TTHC được thay thế trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế là:

Tên thủ tục hành chính được thay thế: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 

Tên thủ tục hành chính chịu thay thế: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

Thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày

Phí lệ phí (nếu có): không

Địa điểm thực hiện TTHC: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh (Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối