Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
  
Cập nhật:06/06/2023 10:14:36 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là: Thủ tục khai thác và sử dung thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

- Thời gian giải quyết: Thủ tục khai thác và sử dung thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn).

- Phí, lệ phí: Hồ sơ tài liệu đất đai (01 trang): Đối với thông tin dạng giấy: 12.000đ/trang. Đối với thông tin dạng số: 10.000đ/trang. Cung cấp qua đường bưu điện: 13.000đ/trang. Cung cấp tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý (01 mảnh):

+ Đối với thông tin dạng giấy: 19.000đ/mảnh. Đối với thông tin dạng số: 16.000đ/mảnh

+ Cung cấp qua đường bưu điện: 20.000đ/mảnh. Khi số lượng trang (hoặc mảnh) khai thác > 1, mức cho mỗi trang (hoặc mảnh) tăng thêm tính bằng 0,11 mức quy định trong bảng trên (áp dụng số trang nhân bản của một trang (mảnh) hoặc trang tiếp theo trong cùng 01 hồ sơ yêu cầu cung cấp). Cung cấp thông tin, tài liệu trực tiếp dưới hình thức cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ cho 1 trang (hoặc mảnh) tài liệu dạng giấy và số khi không thu phí được tính bằng 0,79 mức thu ở bảng trên

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 64 tại Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối