Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:08/08/2019 2:50:46 CH

Ngày 08/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1909/QĐ-UBND Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế là Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón (Sửa đổi TTHC số 06 thuộc Lĩnh vực Trồng trọt của Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối