Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  
Cập nhật:19/05/2022 8:41:07 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1168/QĐ-UBND Công bố 01 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

Tên TTHC: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

-Thời gian giải quyết : 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

-Phí, lệ phí: không

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế TTHC số 07 Phụ lục III tại Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã).www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối