Công bố 01 TTHC được bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:24/09/2020 4:23:32 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 phê chuẩn công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, bãi bỏ TTHC “Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế” được ban hành tại Quyết định số 1522/QĐ-UBND  ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối