Chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc các phường Hương Vinh, Phú Thượng và Thủy Vân, thành phố Huế
  
Cập nhật:11/10/2021 2:12:14 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc chuyển thôn thành tổ dân phố thuộc các phường Hương Vinh, Phú Thượng và Thủy Vân, thành phố Huế. Cụ thể:

Phường Hương Vinh: Thôn Bao Vinh; Thôn Địa Linh; Thôn La Khê; Thôn Minh Thanh; Thôn Thế Lại Thượng; Thôn Thủy Phú; Thôn Triều Sơn Đông; Thôn Triều Sơn Nam sẽ trở thành các tổ dân phố: Tổ dân phố Bao Vinh; Tổ dân phố Địa Linh; Tổ dân phố La Khê; Tổ dân phố Minh Thanh; Tổ dân phố Thế Lại Thượng; Tổ dân phố Thủy Phú; Tổ dân phố Triều Sơn Đông; Tổ dân phố Triều Sơn Nam.

Phường Phú Thượng: Thôn Chiết Bi;Thôn La Ỷ; Thôn Lại Thế 1; Thôn Lại Thế 2; Thôn Nam Thượng; Thôn Ngọc Anh; Thôn Tây Thượng; Thôn Tây Trì Nhơn; Thôn Trung Đông sẽ trở thành các tổ dân phố: Tổ dân phố Chiết Bi; Tổ dân phố La Ỷ; Tổ dân phố Lại Thế 1; Tổ dân phố Lại Thế 2; Tổ dân phố Nam Thượng; Tổ dân phố Ngọc Anh; Tổ dân phố Tây Thượng; Tổ dân phố Tây Trì Nhơn; Tổ dân phố Trung Đông.

Phường Thủy Vân: Thôn Công Lương; Thôn Dạ Lê; Thôn Vân Dương; Thôn Xuân Hòa chuyển thành các tổ dân phố: Tổ dân phố Công Lương; Tổ dân phố Dạ Lê; Tổ dân phố Vân Dương; Tổ dân phố Xuân Hòa.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2021.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối