Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ 2,3 tỷ đồng phát triển giao thông bằng xe điện
  
Cập nhật:05/10/2022 10:22:03 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức phi dự án “Hỗ trợ phát triển giao thông bằng xe điện” do Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ trị giá 2.300.000.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).

Dự án nhằm tạo khung hoạt động thúc đẩy phát triển giao thông điện tại thành phố Huế, đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (KNK) từ hoạt động giao thông, thúc đẩy phát triển giao thông xanh, nâng cao nhận thức xã hội đối với giao thông điện, cũng như đưa lại các lợi ích đối với phụ nữ. Qua đó, h trợ khoản vay ưu đãi để khuyến khích phụ nữ chuyển sang phương thức giao thông sạch hơn, phương tiện có mức phát thải KNK thấp hơn, và thí điểm chính sách hỗ trợ tại chính trong việc thúc đẩy phát triển phương tiện điệnHỗ trợ để tạo nên hệ sinh thái xe điện tại thành phố Huế, nâng cao nhận thức và mức độ chấp nhận của người dân đối với giao thông điện, cùng với việc hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với phương thức giao thông thuận tiện hơn và đưa đến các cơ hội cải thiện cuộc sốngHỗ trợ để thúc đẩy đạt mục tiêu hướng tới phát triển Thành phố Huế trở thành thành phố xanh, thân thiện với môi trường và đáng sống.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện khoản viện trợ phi dự án theo quy định.www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối