Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020
  
Cập nhật:19/09/2019 1:42:46 CH

Theo Quyết định số 2297/QĐ-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành vào ngày 19/9/2019, Ban Tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020 (Ban Tổ chức),được kiện toàn như sau: Trưởng ban là Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Các phó Trưởng ban: Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao; Ông Huỳnh Tiến Đạt - Giám đốc Trung tâm Festival Huế; Ông Hoàng Hải Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế; .

Các thành viên gồm có: Ông Nguyễn Đại Vui - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông; Ông Lê Hữu Minh - Quyền Giám đốc Sở Du lịch; Ông Phan Quý Phương - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài chính; Ông Trần Công Phú – Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ban tổ chức có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động của Festival Huế lần thứ XI năm 2020 theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020; Tổ chức khảo sát, đàm phán, tìm kiếm đối tác tham gia tổ chức, biểu diễn, tài trợ cho Festival Huế lần thứ XI năm 2020; Phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai các hoạt động theo Kế hoạch đề ra.

Quyết định này  hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối