Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sửa chữa cầu Phú Lưu, thành phố Huế
  
Cập nhật:08/03/2019 9:46:30 SA

Qua kiểm tra hiện trạng cầu Phú Lưu đã xuống cấp nghiêm trọng, để sớm khắc phục tình trạng cô lập giao thông khu vực Cồn Hến, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, ngày 07 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 1211/UBND-XDHT giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tổ chức khảo sát hiện trạng, lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư sửa chữa công trình theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối