Cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà và Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện A Lưới
  
Cập nhật:05/12/2018 9:17:10 SA

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2830/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của các ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện A Lưới.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện A Lưới là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của các ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện A Lưới có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối