Cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Huế
  
Cập nhật:28/09/2020 10:17:29 SA

Ngày 28/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2500/QĐ-UBND phê chuẩn cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Huế. 

Theo đó, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Huế là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý của các ngành có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành phố Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối