Cho phép thành lập Hội Bác sĩ Gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:22/09/2022 8:08:03 SA

Ngày 21/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2285/QĐ-UBND Cho phép thành lập Hội Bác sĩ Gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội Bác sĩ Gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và sự quản lý về lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của Sở Y tế và các cơ quan có liên quan.

Hội Bác sĩ Gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối