Cho phép thành lập Hiệp hội May mặc tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:09/08/2022 8:40:16 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 cho phép thành lập Hiệp hội May mặc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiệp hội May mặc tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và sự quản lý về lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của Sở Công Thương.

Hiệp hội May mặc tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối