Chấn chỉnh việc dừng, đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè
  
Cập nhật:15/05/2019 2:42:57 CH

Để từng bước chấn chỉnh, giúp người dân dễ dàng nhận biết, đồng thuận chấp hành các quy định, chế tài xử lý, xử phạt liên quan đến việc dừng, đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè, ngày 14/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2869/UBND-GT yêu cầu:

1. Sở Giao thông vận tải, Chi Cục Quản lý đường bộ II.6: Rà soát, thống kê danh mục các vị trí, tuyến đường cho phép phương tiện dừng đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè; các vị trí, tuyến đường cấm dừng, đỗ xe tại các tuyến đường được giao quản lý đoạn qua thành phố Huế; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và UBND thành phố Huế trước ngày 25/5/2019.

2. UBND thành phố Huế:

- Rà soát, thống kê danh mục các trường hợp được phép, không được phép dừng đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè theo quy định của Luật giao thông đường bộ 2008 (Điều 18, Điều 19) và các quy định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền;

- Rà soát, thống kê danh mục các vị trí, tuyến đường cho phép phương tiện dừng đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè; các vị trí, tuyến đường cấm dừng, đỗ xe;

- Chỉ đạo các phòng ban, lực lượng chức năng và UBND cấp phường tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến các hộ dân, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố biết, cam kết, chấp hành theo quy định;

3. Công an thành phố Huế:

- Rà soát, thống kê các quy định, mức xử phạt cụ thể đối với từng phương tiện, hành vi đậu đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè không đúng nơi quy định;

- Phối hợp với UBND thành phố Huế có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các phòng ban, lực lượng chức năng và UBND cấp phường tổ chức phổ biến đến các hộ dân, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố biết, cam kết, chấp hành theo quy định.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối