Cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” sẽ diễn ra vào ngày 01/9/2019
  
Cập nhật:22/08/2019 2:48:44 CH

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức cầu truyền hình “Bài ca kết đoàn” vào ngày 01/9/2019 do Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Theo đó, tại điểm cầu Huế, Chương trình truyền hình sẽ được thực hiện tại sân trước cổng trường Quốc Học, thành phố Huế.

Đây là Chương trình nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; đồng thời, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ và sự nghiệp đổi mới của đất nước, động viên cán bộ và nhân dân tích cực thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối