Cấp bằng chứng nhận cho 385 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường" năm học 2020-2021
  
Cập nhật:05/08/2021 10:13:46 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc trao tặng Bằng chứng nhận "Học sinh Danh dự toàn trường" cho 385 học sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021. Đây là danh hiệu danh dự được Chủ tịch UBND tỉnh dành trao thưởng cho học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người học sinh và có nhiều thành tích xuất sắc toàn diện trong năm học nhằm động viên, tôn vinh, khuyến khích sự học và trọng dụng người tài đến với toàn xã hội.

Theo đó, có 385 học sinh sẽ được tặng Bằng chứng nhận đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021 trong đó đối với học sinh tiểu học, Huyện A Lưới có 21 học sinh, Huyện Nam Đông có 12 học sinh, Thị xã Hương Trà có 28 học sinh, Huyện Phú Vang có 32 học sinh, Huyện Phú Lộc có 27 học sinh, Huyện Phong Điền có 23 học sinh, Huyện Quảng Điền có 18 học sinh, Thị xã Hương Thủy có 19 học sinh và Thành phố Huế có 35 học sinh.

Đối với học sinh Trung học cơ sở, Huyện A Lưới có 10 học sinh, Thị xã Hương Trà có 15 học sinh, Huyện Phú Vang có 22 học sinh, Huyện Phú Lộc có 18 học sinh, Huyện Phong Điền có 15 học sinh, Huyện Nam Đông có 6 học sinh, Huyện Quảng Điền có 11 học sinh, Thị xã Hương Thủy có 12 học sinh, Thành phố Huế 24 học sinh.

Đối với học sinh Trung học phổ thông, Thành phố Huế có 11 học sinh, Thị xã Hương Thủy có 02 học sinh, Thị xã Hương Trà có 04 học sinh, Huyện Quảng Điền có 7 học sinh, Huyện Phú Vang có 5 học sinh, Huyện Phú Lộc có 4 học sinh, Huyện A Lưới 3 học sinh và Huyện Nam Đông 1 học sinh.

Mức thưởng đối với mỗi học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Danh dự toàn trường” là 1.000.000 đồng.

Chi tiết xem danh sách đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối