Cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào “Nhóm tốt” hoặc nhóm trên của “Nhóm khá”
  
Cập nhật:12/07/2021 10:05:19 SA
Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND về việc nâng hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 nhằm - Cải thiện vị trí xếp hạng PCI của tỉnh thuộc vào “Nhóm tốt” hoặc nhóm trên của “Nhóm khá”.

Theo đó, phấn đấu năm 2021 chỉ số PCI xếp hạng dưới hạng 10. Cải thiện vị trí xếp hạng của tất cả các chỉ số thành phần trong năm 2021, cụ thể như sau: Chỉ số Tính minh bạch <5; Chỉ số  Cạnh tranh bình đẳng <5; Chỉ số Chi phí không chính thức <10; Chỉ số Chi phí thời gian  <10; Chỉ số Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự <10; Chỉ số Tính năng động <10; Chỉ số Đào tạo lao động <15; Chỉ số Tiếp cận đất đai <25; Chỉ số Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp <25; Chỉ số Gia nhập thị trường <25. Để đạt được mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện. Cụ thể:

Đối với chỉ số Tính minh bạch, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính minh bạch, trong đó lưu ý các giải pháp: Thực hiện cơ chế giám sát giải quyết yêu cầu, khiếu nại của doanh nghiệp bằng công nghệ thông tin (ví dụ Hue-S), thực hiện chặt chẽ quy trình công việc theo chuẩn ISO … Xây dựng kế hoạch triển khai 100% các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện lên mức độ 4. Đồng thời, UBND tỉnh giao Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính minh bạch, trong đó lưu ý các giải pháp: Công khai minh bạch các thông tin, tài liệu theo quy định trên các phương tiện (đặc biệt các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch vốn đầu tư công, danh mục dự án, tiêu chí kêu gọi đầu tư; đấu giá bán tài sản công,...). Hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời khi doanh nghiệp có yêu cầu (trong khoảng thời gian từ 02-03 ngày làm việc)…

Đối với Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Cạnh tranh bình đẳng, trong đó lưu ý các giải pháp: Đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp (trong nước và ngoài nước; nhà nước và dân doanh). Triển khai mạnh mẽ các hoạt động, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên cơ sở các quyết định, kế hoạch hỗ trợ đã được UBND tỉnh ban hành. Quan tâm hỗ trợ thủ tục hành chính về đầu tư cho các DNNVV, hỗ trợ cung cấp thông tin dự án đầu tư kịp thời khi doanh nghiệp có yêu cầu…

Đối với Chỉ số Chi phí không chính thức, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức.

Đối với Chỉ số Chi phí thời gian, UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây  dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Chi phí thời gian.

Đối với Chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự, trong đó lưu ý các giải pháp: Đẩy nhanh và mạnh công tác thi hành án liên quan đến doanh nghiệp. Phối hợp triển khai mạnh mẽ công tác toàn dân đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm những trường hợp bao che những cán bộ nhũng nhiễu. Tăng cường công tác tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp đa dạng qua các công cụ trực tiếp và gián tiếp, như: Thư điện tử, thư giấy, ghi âm, ghi hình, phản ánh qua Hue-S …

Đối với Chỉ số Tính năng động, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhằm cải thiện chỉ số Tính năng động…

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối